Аутори

Ана Стјеља

О аутору
Ана Стјеља рођена је 1982. године у Београду. Дипломирала је 2005. године на Филолошком факултету у Београду на катедри за оријенталистику – Група за Турски језик и књижевност. Магистрирала је 2009. године на Филолошком факултету у Београду – смер Наука о књижевности, одбранивши тезу под насловом „Људско и божанско у делу Мевлане Џелаледина Румија и Јунуса Емреа“. Докторирала је 2012. године на Филолошком факултету у Београду одбранивши тезу под насловом „Елементи традиционалног и модерног у делу Јелене Димитријевић”.

Члан је Удружења књижевника Србије, Удружења књижевних преводилаца Србије, Друштва књижевника Београда, Удружења новинара Србије и Међународне федерације новинара. Оснивач је и главни уредник магазина „Алиа Мунди” за културну разноликост.

Поред књижевног стваралаштва, преводилаштва и научног истраживања, посебно је посвећена осветљавању биографија мање познатих личности из српске културне историје. На тему знаменитих Срба и Српкиња и српских манастира писала је за лист „kWh” Електропривреде Србије (2010-2015). Тренутно пише за часопис „Одбрана” у рубрикама које су посвећене знаменитим Србима и српским женама као и српском манастирском наслеђу.